|
Aktualności
ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, PRAWO RZECZOWE, NIERUCHOMOŚCI, POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

W sytuacji braku porozumienia między współwłaścicielami nieruchomości można domagać się zniesienia współwłasności przez sąd. Co do zasady nie można się sprzeciwić zniesieniu współwłasności, a także należy pamiętać, że nie tylko wartość udziałów ma znaczenie dla spłaty pozostałych właścicieli, ale również nakłady poczynione na nieruchomość.

#czarnohorski #kancelaria #prawo #nieruchomosci

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, PRAWO RZECZOWE, NIERUCHOMOŚCI, POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

W sytuacji braku porozumienia między współwłaścicielami nieruchomości można domagać się zniesienia współwłasności przez sąd. Co do zasady nie można się sprzeciwić zniesieniu współwłasności, a także należy pamiętać, że nie tylko wartość udziałów ma znaczenie dla spłaty pozostałych właścicieli, ale również nakłady poczynione na nieruchomość.

#czarnohorski #kancelaria #prawo #nieruchomosci

KLIENCI