|
Usługi
Prawo instytucji finansowych
 • Doradztwo prawne w zakresie finansowania i restrukturyzacji zadłużeń
 • Prowadzenie postępowań przed KNF w sprawie uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych
 • Doradztwo w zakresie dystrybucji produktów finansowych
 • Doradztwo w zakresie emisji obligacji
 • Obsługa prawna instytucji pożyczkowych
 • Reprezentacja poszkodowanych w sprawach związanych z oszustwami na rynku finansowym
Prawo instytucji finansowych
 • Doradztwo prawne w zakresie finansowania i restrukturyzacji zadłużeń
 • Prowadzenie postępowań przed KNF w sprawie uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych
 • Doradztwo w zakresie dystrybucji produktów finansowych
 • Doradztwo w zakresie emisji obligacji
 • Obsługa prawna instytucji pożyczkowych
 • Reprezentacja poszkodowanych w sprawach związanych z oszustwami na rynku finansowym
KLIENCI